BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ

Zestawienie map akustycznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lp.Organ udostępniający daneRodzaj udostępnionych danychZakres udostępnionych danychData / termin udostępnienia danych
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Mapa akustycznaOdcinki dróg o natężeniu ruchu powyżej 16 400 poj/d 12.09.2007
2. Urząd Miasta Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa Mapa akustyczna dla m. Wrocławia Miasto powyżej 250 tys mieszkańców 7.03.2008
3. Ekkom Sp. Z.o.o. Mapa akustyczna dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie 19.12.2011
4. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Mapa akustyczna Odcinki dróg o natężeniu ruchu powyżej 8 200 poj/d 20.01.2012
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Mapa akustyczna Odcinki dróg o natężeniu ruchu powyżej 8 200 poj/d 13.08.2012
6. Urząd Miasta Legnicy Mapa akustyczna dla m. Legicy Miasto powyżej 100 tys mieszkańców 17.12.2012
7. Ekkom Sp. Z.o.o. Aktualizacja mapy akustycznej dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie 20.05.2013
8. Urząd Miasta Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa Mapa akustyczna dla m. Wrocławia Miasto powyżej 250 tys mieszkańców 28.06.2013
9. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Mapa akustyczna Odcinki dróg o natężeniu ruchu powyżej 8 200 poj/d 11.08.2017
10. Urząd Miasta Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa Mapa akustyczna dla m. Wrocławia Miasto powyżej 250 tys mieszkańców 06.09.2017