BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ


Petycje

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
Lp.Przedmiot petycjiSposób załatwienia petycji
1 Postępowanie w sprawie utylizacji odpadów przemysłowych po byłych zakładach WOMAREX w Giebułtowie na działce nr 370/12 w Giebułtowie.

Pokaż szczegóły »

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu wniesionej petycji, zawiadomił podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w 2 odrębnych pismach zawierających szczegółowe uzasadnienie.
RAZEM: 1