BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

WIOŚ

« Wróć do listy

Podmiot wnoszący petycję:
1. Mieszkańcy Sołectwa Giebułtów,
2. Stowarzyszenie "Zielone Izery" w Giebułtowie

Przedmiot petycji:
Postępowanie w sprawie utylizacji odpadów przemysłowych po byłych zakładach WOMAREX w Giebułtowie na działce nr 370/12 w Giebułtowie.

Data złożenia petycji:2016-06-03

Załączone dokumenty:

Przewidywany termin załatwienia petycji: 2016-07-29

Sposób załatwiena petycji: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu wniesionej petycji, zawiadomił podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w 2 odrębnych pismach zawierających szczegółowe uzasadnienie.

Załączone dokumenty:


Ta strona jest generowana automatycznie przez oprogramowanie wspomagające pracę urzędu.

Stronę odwiedzono 154 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-04-23 Edytował: Marek Potocki
Pełna historia zmian »