BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

WIOŚ

Zamówienia publiczne 2013

« wróć

Zamówienia aktualne

Zamówienia archiwalne

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym"
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-02-14) Znak sprawy: WAT.272.1.2013
więcej...


Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-04-05) Znak sprawy: WAT.272.3.2013
więcej...


Dostawa elementów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-04-05) Znak sprawy: WAT.272.4.2013
więcej...


Dostawa materiałów filtracyjnych dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-04-05) Znak sprawy: WAT.272.5.2013
więcej...


Dostawa gazów jednoskładnikowych, gazowych mieszanin kalibracyjnych i ciekłego argonu dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-04-04) Znak sprawy: WAT.272.6.2013
więcej...


Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym - roboty rozbiórkowe
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-04-30) Znak sprawy: WAT.272.2.2013
więcej...


Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym - roboty rozbiórkowe
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-05-21) Znak sprawy: WAT.272.7.2013
więcej...


Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-dostawczych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-07-31) Znak sprawy: WAT.272.8.2013
więcej...


Dostawa i uruchomienie w Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu (Pracownia z siedzibą w Jeleniej Górze) fabrycznie nowej przewoźnej stacji monitoringu hałasu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-08-26) Znak sprawy: WAT.272.9.2013
więcej...


Wykonanie bieżących napraw pokrycia dachowego w budynku Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-09-10) Znak sprawy: WAT.272.10.2013
więcej...


Dostawa materiałów filtracyjnych dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-09-17) Znak sprawy: WAT.272.13.2013
więcej...


Wykonanie bieżących napraw pokrycia dachowego w budynku delegatury WIOŚ w Wałbrzychu Postępowanie unieważnione
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-10-07) Znak sprawy: WAT.272.15.2013
więcej...


Dostawa i uruchomienie mikroskopu optycznego prostego dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-10-03) Znak sprawy: WAT.272.11.2013
więcej...


Dostawa i uruchomienie w Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu (Pracownia z siedzibą we Wrocławiu) fabrycznie nowego systemu do szybkiego odparowywania rozpuszczalników w strumieniu azotu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-10-02) Znak sprawy: WAT.272.12.2013
więcej...


Dostawa 3 szt. analizatorów tlenków azotu dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-10-02) Znak sprawy: WAT.272.14.2013
więcej...


Dostawa i uruchomienie w Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu (Pracownia z siedzibą we Wrocławiu) fabrycznie nowego doposażenia do chromatografu gazowego 7890A firmy Agilent Technologies.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-10-09) Znak sprawy: WAT.272.16.2013
więcej...


Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym. Postępowanie unieważnione.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-11-04) Znak sprawy: WAT.272.17.2013
więcej...


Dostawa elementów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-10-14) Znak sprawy: WAT.272.18.2013
więcej...


Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-12-10) Znak sprawy: WAT.272.21.2013
więcej...


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-12-09) Znak sprawy: WAT.272.22.2013
więcej...


Dozór mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz Delegatur WIOS w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2013-12-11) Znak sprawy: WAT.272.23.2013
więcej...


Informacje aktualne

Informacje archiwalne

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO - Dostawa i uruchomienie w Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu fabrycznie nowej przewoźnej stacji monitoringu hałasu.
(Dialog techniczny, ważny do 2013-07-22)
więcej...


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie bieżących napraw pokrycia dachowego w budynku delegatury WIOŚ w Wałbrzychu
(Zamówienie z wolnej ręki, ważny do 2013-11-08)
więcej...


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ubezpieczenie komunikacyjne AC, NW, ASS dla nowo zakupionych samochodów.
(Zamówienie z wolnej ręki, ważny do 2013-11-30)
więcej...


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dozór mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Siedziba WIOŚ mieszcząca się we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 14
(Zamówienie z wolnej ręki, ważny do 2014-01-30)
więcej...Ta strona jest generowana automatycznie przez oprogramowanie wspomagające pracę urzędu.

Stronę odwiedzono 9476 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-05 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-05 Edytował: Marek Potocki
Pełna historia zmian »